Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Saturs
Lūdzieties - Anda Done
3
Mūsu vienība Jēzū Kristū - Roberts Emīls Feldmanis
4
Ieiet Jēzus noslēpumā - Žans Vanjē
6
Lūgšanu nedēļas vēsture - Anda Done
10
Lasījumi un dienas tēmas Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību
12
Gara zobens - Sofija Grīnberga, Lija Zaula
16
Rožukronis - Andris Vasiļevskis, Anda Done
18
Lūdzieties tā: “Mūsu Tēvs…” - Svētais Cipriāns
20
Lūgšanu pērles - Rūta Vilde
21
Daži notikumi Latvijā un pasaulē 2007. gadā
24