Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Saturs
Viss bija labs – Anda Done
3
Dieva klātbūtnes zīme – saruna ar Romas katoļu Baznīcas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču
4
Atvainojas stiprais. Neatvainojas vājais –
saruna ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu
10
Testaments – Kristians de Seržē
15
Lasījumi un dienas tēmas Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību
16
Lūgšana par Svēto zemi – Jeruzalemes kristiešu lūgšana
20
Lūgšana par Latviju – Imants Ziedonis
21
Krīze – būt bez Dieva – saruna ar Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapu Pēteri Sproģi
22
Kungs Jēzu! – Olivjē Klemāna lūgšana
27

Par vienotību ar mūžības vērtību 
tēvs Matta El Maskine

29
Cerība Latvijai – par evaņģelizācijas festivālu
34
8. psalms
36
Lūgsim par vienotu Lieldienu svinēšanu!
Pasmaidi!