Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 

Žurnāla "Kas mūs vieno?" 12.numurs sastāv no pamatnumura un pielikuma.
Pielikums atrodams secībā aiz pamatnumura.

 

Saturs
Ieiet Jēzus noslēpumā – Anda Done, Žans Vanjē
3
Klauvēt pusnaktī – Anne-Līze Nerfina
9
Nepārtrauc ilgoties – Svētais Augustīns 11

Vienības zīme vai sašķeltības zīme – Pols Kutirjē

12
Mēs neprotam – Olivjē Klemāns
13
Stāsti no dzīves – Vēstnesis. Esiet kā bērni. Svarīgākais ir saņemt. Darīt to, kas ir pareizi
14
Pasaka par upi un Mariju
Juris Rubenis, Māris Subačs
17
Mēs sadalījām Tavas drēbes – Olivjē Klemāns 18
Lasījumi un dienas tēmas Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību – Vai Kristus būtu dalīts? 18
Pasaka par ticīgo vīru – Juris Rubenis, Māris Subačs 22
Pēdējais lūgums – Autors nezināms
24
Dzīvais spogulis – Vinfrīds Abels 28
Kā tu mīli? – Olivjē Klemāns 29
Viesmīlība Emmausā – Svētais Augustīns 31
Izsalkušos Viņš piepilda – Karls Barts 33
Pasaka par mūri un dārzu – Autors nezināms 35
Ļaut Jēzum dzīvot mūsu vidū – Kjāra Lubika 36
Pasaka par dārznieku – Autors nezināms 36

 

 

   
   
Saturs
Par “Patiesu dzīvi Dievā”
3
Vienotības atslēgas
5
Vēstījumi 12

Kristīgā pravietošana

36
Pravieši un Baznīca
44
Liecības
46