Nr. 1/2010 (8) Nr. 1/2011 (9) Nr. 1/2012 (10) Nr. 1/2013 (11) Nr. 1/2014 (12)

 


Sandra Rīgas
zīmējums "Ilga"

"Kas mūs vieno?" ir ekumenisks izdevums.

Tā mērķis – aicinājums.

Aicinājums domāt, lūgt un darīt.

Domāt – atbildēt uz jautājumu:

            "Kas" – un kurš mūs vieno?

            "Mūs" – kurus ietveru šajā vārdā un kurus izslēdzu?

            "Vieno" – kāda attieksme, rīcība mūs tuvina un kāda ne?

Lūgt – runāt par to ar Dievu un klausīties, ko saka Viņš.

Darīt – atvērties un atvērt, mainīties un mainīt; katram savā vietā un veidā…

 

Žurnāls tika izdots laika posmā no 2005.gada līdz 2014.gadam un to izplatīja bez maksas dažādu konfesiju draudzēs, pateicoties speciāli šim mērķim veltītiem fizisku personu finansiāliem ziedojumiem un ieguldītajam darbam.

Šajā portālā ir visi „Kas mūs vieno?” numuri hronoloģiskā secībā, kā arī atsevišķi žurnālā publicētie materiāli, kas sagrupēti pa nodaļām.

Sadaļā „Lasījumi” katru gadu atrodami materiāli Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību.

Sadaļā „Aktualitātes” – notikumi par vienotības tēmu.